CONTINENTAL BULLDOG

Krátký dějinný nástin

Evropská konvence o chovu domácích zvířat, jakož i švýcarský zákon na ochranu zvířat (čl. 10) byly rozhodující pro odstartování pokusu chovu.

Cílem tohoto pokusu bylo stvořit středně velkého buldoga, který splní všechny požadované předpoklady zdravého psa a přesto si zachová ceněný a oblíbený charakter anglického buldoga.

Křížení mezi English Bulldog a Old English Bulldog, pod záštitou švýcarské kynologické společnosti bylo velmi slibné, ale brzy se ukázalo, že úsilí vedlo k vytvoření nového plemene, plemene blízkého původnímu typu buldoga. Aby se jasně odlišil od English Bulldog, byl pro nové plemeno zvolen název "Continental Bulldog". Rozhodnutí a opatření o formování nového plemene byla učiněna po konzultaci s FCI (zástupci standardních a vědeckých komisí).

Skutečnost, že ještě neexistuje žádný silný, středně velký rodinný pes typu Molosser, ale že by to bylo velmi žádané, svědčí o mnoha nadšených milovnících stále ještě mladého plemene. Continental Bulldog je připraven tuto mezeru vyplnit.

Země původu: Švýcarsko

Užití: doprovodný pes, rodinný pes

Klasifikace FCI: Skupina 2 pinčové a knírači

Molossové - Švýcarští salašničtí psi

Sekce 2 Molossoidní plemena, dogovití psi

typu bez zkoušky z výkonu

Všeobecný vzhled:

Krátkosrstý, atleticky stavěný, středně velký, téměř kvadratický pes na způsob buldoka. Přes jeho silnou stavbu těla je kontinentální buldok pohyblivý a vytrvalý, i při rychlém běhu nebo cvalu má dýchat nehlučně (tiše). Jeho váha se pohybuje mezi cca 20-30 kg podle velikosti. Psi a feny mají mít zřetelný charakter pohlaví.

Důležité proporce:

Kohoutková výška : hloubka hrudníku 2:1

Kohoutková výška : délka těla 1:1,2

Kohoutková výška : délka od kohoutku po kořen ocasu 1:1

Tyto hodnoty a proporce je třeba rozumět jako návod, směrodatný je vždy celkový dojem psa, typ buldoka musí být zachován.

Chování a charakter (povaha):

Pozorný, sebejistý, přátelský, ani agresivní ani plachý.

Hlava:

Objem hlavy měřeno před ušima by neměl přesáhnout kohoutkovou výšku o více než 15 %. Při pohledu zepředu se hlava jeví přibližně kvadratická s lehkým vyklenutím jařmových oblouků.

Horní hlava:

Čelo je ploché až lehce vypouklé. Vrásky na čele málo výrazné. Od stopu probíhá široká, spíše plochá vráska na čele až do středu lebky.

Stop: výrazně zjevný ale bez hlubokého vsunutí.

Obličejová část lebky:

Nos: nosní houba široká, nosní dírky velké a dobře otevřené. Nos vždy úplně černý.

Tlama: široká, při pohledu zepředu přibližně kvadratická. Hřbet nosu je rovný, ani vyboulený ani skloněný. Poměr k celkové délce hlavy 1:3 (tolerance 1:4). Ne příliš silné vrásky na obou stranách hřbetu nosu. Spodní čelist včetně brady široká a hranatá. Při zavřené tlamě není vidět ani jazyk ani zuby. Zřetelná brada, vpředu nezakrytá horními pysky.

Pysky: Pysky by měly být silné, pigmentace na okraji dobře uzavřena a pokud možno komplexní. Pysky horní čelisti by měly spodní čelist z boku zcela překrývat. Pysky spodní čelisti pokud možno přilehlé.

Čelist/zuby: Předkus ideálně 1-5mm, tolerance do 10mm, zubní lišty v horní a spodní čelisti rovné a rovnoběžné/paralelní. Zuby silné.

6 pravidelně stavěných, dobře vyvinutých řezáků mezi široce od sebe umístěnými špičáky. Nepřítomnost P1 povolena, na M3 není dbáno. Chrup se zuby v plném počtu, plnochrupost, je ideální .

Líce/Tváře: mírně klenuté, napnuté a dobře zaoblené.

Oči: Kulaté, směřující dopředu, posazené daleko od sebe. Ani vpadlé ani vystouplé. Dobře přiléhající, pokud možno plně pigmentovaná oční víčka. Při rovném pohledu psa by nemělo být viditelné žádné bělmo. Duhovka tmavě hnědá.

Uši: Vysoce nasazené, malé a tenké; nasazení uší tvoří v horní linii lebky přímku. Buď růžicové nebo sklopené uši.

Růžicové uši tzn. na zadní straně složené dovnitř a položené dozadu, přední okraj ucha padá směrem ven a dozadu, vnitřek ušního boltce je částečně viditelný.

Sklopené uši při pozornosti sklopené dopředu, takže špička ucha leží přibližně ve výšce vnějšího očního koutku. V klidu leží na boku hlavy. Všechny ostatní tvary uší je třeba považovat za chybu.

KRK:

Krátký a silný, ale ne tak krátký, že hlava vypadá, že sedí přímo na ramenech. Dobře klenutá linie týlu. Pár vrásek v oblasti hrdla je povoleno.

TĚLO:

Kohoutek leží jen nepatrně výš než bederní část. Poměr celkové délky trupu k výšce kohoutku je 1,2:1.

Horní linie: Záda krátká a silná, pokud možno rovná. Délka zad, od krku až ke kořenu ocasu odpovídá kohoutkové výšce.

Bederní část: Při pohledu ze shora pouze nepatrně užší než hrudní část. Zadek lehce skloněný.

Hruď: Hloubka hrudi sahající až po lokte, odpovídá za ideálních poměrů ½ výšky zátylku. Hrudní koš rozměrný, žebra vypouklá, hrudní koš se směrem dozadu lehce rozšiřuje .

Spodní linie: Břicho mírně vtažené.

OCAS:

Pokud možno nasazen hluboko, silný, na začátku široký a pozvolna se ztenčující. Kolem dokola hustě chlupatý ale bez třásní. Ideálně sahající těsně k hlezenním kloubům. Rovný nebo lehce ohnutý. V klidu visící, při pohybu nadzvednutý, ale ne svinutý přes záda.

KONČETINY:

PŘEDEK

Nohy i při pohledu zepředu rovné, robustní a silné.

Ramena: široká, šikmá a dobře osvalená. Lopatka by měla pevně přiléhat k hrudnímu koši.

Paže: dobře přiléhající k tělu a dobrého zaúhlení k lopatce.

Lokty: pevně přiléhající k tělu.

Nárt: krátký a silný, při pohledu ze strany pouze málo šikmý.

Tlapky: vypouklé, dobře semknuté nevybočené směrem dovnitř ani ven.

ZADEK

Zadní nohy: silné kosti a dobře osvalené

Koleno: dobře zaúhlené, nevybočené směrem ven, při pohledu zezadu rovnoběžné/paralelní.

Hlezenní kloub: dobře zaúhlený, nevybočený dovnitř ani ven.

Tlapky: silné, dobře vypouklé, rovně postavené.

DRÁPY

Požadované krátké a tmavé.

CHŮZE/POHYB:

Pravidelný, plynulý pohyb, dobrý krok vpřed, vydatný krok.

KŮŽE:

Elastická bez vrásek na těle a nohách.

SRST:

Vlastnost srsti: krycí srst krátká, hustá, hladká, lesklá, ne štětinatá. Spodní srst krátká, hustá a jemná. Chybějící spodní srst povolena.

Barva srsti: Všechny barvy, které jsou doprovázeny černým nosem. Jednobarevná, žíhaná nebo kombinovaná s bílou, s nebo bez černé masky. Pravidelnost znaků není vyžadována. Modrá barva není žádoucí.

VELIKOST:

Výška v kohoutku: Psi: 42-46 cm

Feny: 40-44 cm

Tolerance u obou pohlaví směrem nahoru 4 cm, směrem dolů 2 cm.

CHYBY:

Každá odchylka od uvedených bodů musí být považována za chybu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

Lehké chyby:

Příliš malá vzdálenost od země

Obvod hlavy přesahuje výšku zátylku o 15-20 %

Slabě vyvinuté zuby

Předkus 11-15mm

Nerovnoměrně nasazené uši

Krátký a / nebo lehce deformovaný ocas

Málo hustá srst

Nadměrná nebo menší velikost (v toleranci) u jinak korektního psa

Mimochod nebo po zemi tahající tlapy

Těžké chyby:

Obvod hlavy v cm přesahuje výšku zátylku o více než 20 %

Přes čelní hrboly visící vrásky

Příliš velká nosní vráska

Stojící uši

Vylučující chyby:

Hlučný dech v klidu

Modré a/nebo černé oči

Entropium/Ektropium

Viditelné řezáky nebo špičáky nebo jazyk při zavřené tlamě

Předkus více než 15mm

Zřetelně křivá čelist

Zřetelně deformovaný ocas

Bez ocasu

Velikost mimo tolerance

Nedostatek typu plemene

Agresivita

Plachost

Psi, kteří vykazují jasné psychické abnormality nebo poruchy chování, musí být diskvalifikováni.

Pozn.

Psi musí vykazovat dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, která jsou zcela v šourku.